Landmeten/Maatvoeren

Landmeten - GPS metingen
Het digitaal inmeten van een bouwperceel, infrawerk, ondergrondse kabels en leidingen gebeurt met moderne apparatuur. Het signaal van de satellieten wordt opgevangen en vertaald en omgezet naar bruikbare coördinaten. In Nederland werken we met RD-coördinaten. Alle data die het Kadaster beheert worden weergegeven in RD-coördinaten.
Zo is het mogelijk om door het Kadaster aangeleverde coördinaten uit te zetten in het werk.
Kabels en leidingen die worden ingemeten komen worden op deze coördinaten ingemeten en deze coördinaten zijn ook later terug vinden. Zo bespaar je bijvoorbeeld op het maken van proefsleuven als je midden in een weiland op zoek moet naar een leiding.

Erfgrens bepalen, erfgrens uitzetten, erfgrens markeren: het kan allemaal. (ook voor particulieren)
Wij maken gebruik van de laatste informatie die bij het Kadaster bekend is of zetten een bouwplaats uit aan de hand van de verstrekte tekening met coördinaten.
Dus geen twijfel meer of de schutting wel op de juiste plaats staat, wij hebben dit zo gezien.

Maatvoeren op de bouw.
Wij doen de maatvoering digitaal. Dit wil zeggen dat we 1 op 1 vanaf de bouwtekening maten in het werk bepalen door middel van een Robotic Total Station.
Zeker in het begin van een bouwproject zijn er weinig referentiepunten om je maatvoering goed te kunnen doen.
Voor het maatvoeren of uitzetten van een bouwproject gebruiken we de bouwtekening, niet verschaald.
Dit is uitermate geschikt voor de maatvoering van het grondwerk, de fundering, heipalen, mortelschroefpalen.
Maar ook voor ankers, metsel- en lijmwerk en leidingdoorvoeren.
De maximale afwijking geldt per meetpunt omdat we met een "robot" werken. Zo heeft het 10e of 100e meetpunt niet meer afwijking dan het eerste of welk ander willekeurig punt.

3d scan van bestaande woning/ bedrijfspand of situatie.
Met een 3d scanner creëren we een totaalbeeld van de situatie. Alle details zijn zichtbaar.
Het eindresultaat is door de architect te gebruiken voor het maken of aanpassen van ontwerptekeningen.
De beelden van de 3d scan kun je gebruiken i.p.v. een foto's (zie de foto in de slider).